top of page

Aktualności

Dzieje się!

Konferencja o zdrowiu psychicznym młodzieży

Celem RC fkr jest poszerzenie wsparcia o kolejną grupę. Aktualnie nasze projekty wspierają osoby dorosłe i seniorów z niepełnosprawnością  chore, zaburzone psychicznie, jednak wychodząc na potrzeby chcemy objąć naszym wsparciem również dzieci i młodzież. Od kwietnia RC fkr aktywnie udziela się na różnych konferencjach których tematyka jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 21.05 w Młynie Wiedzy odbyła się Konferencja o zdrowi psychicznym młodzieży, na którą RC fkr została zaproszona. Dziękujemy organizatorom, a w szczególności naszemu partnerowi Uniwersytet WSB Merito za możliwość uczestniczenia na konferencji. 

Współpraca z Caritas

Dzięki współpracy z Caritasem, nasz Klub Wsparcia otrzymał artykuły spożywcze, z których będziemy przyrządzać smaczne obiadki :)

20240516_120037.jpg

RC fkr czeka na Ciebie

Rc fkr poszukuje od maja:

  • dwóch Pedagogów/terapeutów - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, terapia zajęciowa, socjologia i inne pokrewne, przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami posiadającymi stopień               niepełnosprawności lub chorującymi psychicznie. Mile widziane doświadczenie         lub wykształcenie w zakresie informatyki lub/i obsługi komputera lub/i doradztwo w karierze

  • Psychologa/psychoterapeutę - wykształcenie wyższe psychologiczne lub psychoterapeutyczne oraz przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością 

  • Lekarza psychiatrę- wykształcenie kierunkowe i niezbędne doświadczenie zawodowe. Możliwe jest zatrudnienie lekarza rezydenta na oddziale psychiatrycznym z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale

  • Indywidualnego Opiekuna Ścieżki Wsparcia- wykształcenie wyższe oraz  przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie lub niepełnosprawnymi

 

Jeśli opis pasuje do Twojego CV, a Ty szukasz ciekawej i kreatywnej pracy, szybko nawiązujesz kontakt z ludźmi, a biurko odstrasza Ciebie, koniecznie napisz (używając formularza w zakładce KONTAKT dodaj CV i napisz coś o sobie) lub  zadzwoń do Nas (numer telefonu znajdziesz również w zakładce KONTAKT). Nasz serdeczny zespół jest pełen kreatywnych specjalistów, którzy chętnie wprowadzą Ciebie.


Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

RC fkr jest członkiem 
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która nie tylko zrzesza różne organizacje pozarządowe ale przede wszystkim wspomaga Nas w rozwoju.

01_piktogram_2.jpg

       Projekt w_Głowie i RC fkr 

Uczniowie szkół średnich w Toruniu tworzą projekt społeczny: w_GŁOWIE, który w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii ma być realizowany.

Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i zachęcanie młodzieży do szukania pomocy u specjalistów oraz udostępnianie porad, jak radzić sobie samemu lub jak wspierać bliskich. 

 

RC fkr podjęła się wyzwania współpracy, która polega na udzieleniu  wywiadu z udziałem publiczności (chętnych uczniów z naszego liceum) w 1LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wywiad ten odbędzie się 22.04.2024 o godzinie 13:00.

received_773727161396345.png
330988359_983064392682999_7844992045670598007_n_edited.jpg

Mieszkanie Wspomagane Teraz My - Od Nowa 2024

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od 1 kwietnia 2024 r. realizuje projekt "Mieszkanie Wspomagane Teraz My - Od Nowa 2024".

Głównym celem projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych z chorobami sprzężonymi (np. upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja) poprzez:

  • tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej,

  • zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aby móc wziąć udział w projekcie, należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie.

Decyzja o przyznaniu miejsca w mieszkaniu wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Na tej podstawie naliczane są także indywidualnie opłaty, które uczestnik projektu wnosi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Projekt przewiduje także m.in. wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, pielęgniarki.

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji nie pobiera od uczestników projektu żadnych opłat.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez cały okres jego trwania, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 r.

Projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My – Od Nowa 2023" jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 125 137,00 zł.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy albo o zapisanie się w zakładce projekty. Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 501-941-489, 56 655-06-77.

20231208_135619.jpg
434058577_122098602830259410_8826663231721408946_n.jpg

Coś nieco o Nas

Prezentacja (16_9) 1920x1080  px (1).gif

Dzisiejszy dzień był dla nas wyjątkowy. Spotkaliśmy się bowiem na śniadaniu wielkanocnym, na którym swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych - wiceprezydent Torunia pan Adrian Mól - kandydat na Prezydenta Torunia , dyrektor MOPR pan Rafał Walter , przedstawiciel Kościoła ks prałat Krzysztof Lewandowski, a także przyjaciele fundacji, pracownicy i ci, dla których i z którymi tworzymy to miejsce - nasi najdrożsi podopieczni.

W szczególny sposób dziękujemy koordynatorce ds. lecznictwa psychiatrycznego stacjonarnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera pani Magdalenie Malczewskiej, która od lat wspiera naszą fundację, zawsze służy bezinteresowną pomocą i dobrą radą. Ta pomoc jest nieoceniona.

Dziękujemy księdzu Prałatowi Krzysztofowi Lewandowskiemu, proboszczowi parafii na Stawkach, z którym mamy nadzieję współpracować w przyszłości, a małe zalążki tej współpracy już się nawet pojawiły

Dziękujemy pani dyrektor Agnieszce Kaczmarek-Müller za podsumowanie dotychczasowych działań fundacji i przedstawieniu planów na przyszłość.

Na sam koniec składamy podziękowania naszej podopiecznej Natalii, która dostarczyła nam wzruszeń odczytując swój wiersz ułożony specjalnie na okazję dzisiejszego spotkania.

Takie spotkania, jak dziś napawają nas wdzięcznością za to, jak mocną siatkę wsparcia tworzymy wspólnie w fundacji RC.

330988359_983064392682999_7844992045670598007_n_edited.jpg

„Mieszkanie Chronione Teraz My -
Od Nowa 2023" - projekt zakończył się

31 marca kończy się realizowany przez RC fundację konsultingu i rehabilitacji projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My - Od Nowa 2023" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.
W mieszkaniu prowadzone były treningi mające na celu wzrost samodzielności w czynnościach codziennych, wzrost kompetencji społecznych, wzrost kompetencji zawodowych oraz wzrost świadomości zdrowotnej.
Oprócz udziału w programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym każdy z uczestników projektu miał możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji z Kierownikiem Mieszkania Chronionego, udziału w zajęciach z psychologiem/psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym oraz pielęgniarką.
U mieszkańców nastąpił wzrost samodzielności w czynnościach codziennych, kompetencji społecznych i zawodowych, a także wzrosła świadomość zdrowotna.
Projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My – Od Nowa 2023" był dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 139 440,00 zł.

Mieszkanie Terapeutyczne-31 marca 2024 roku kończy się realizacja drugiego okresu projektu „My To Wy"

31 marca 2024 roku kończy się realizacja drugiego okresu projektu „My To Wy" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu od stycznia 2022 roku na Bydgoskim Przedmieściu funkcjonuje Mieszkanie Terapeutyczne dla osób chorych i zaburzonych psychicznie z woj. kujawsko-pomorskiego z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Beneficjentami projektu są osoby pracujące, dlatego też  treningi i konsultacje ze specjalistami są dostosowane do ich godzin pracy.
Celem projektu jest nabycie samodzielności przez osoby chorujące psychicznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego oraz wypracowanie kompetencji społecznych i zawodowych Beneficjenci nabędą szereg umiejętności, których posiadanie gwarantuje skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie
Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 31.03.2025r.
Kwota dofinansowania na II okres realizacji projektu: 142 462,80 zł
Całkowita wartość projektu II okresu realizacji: 144 370,80 zł

Klub Wsparcia-projekt zakończył się 31.03.2024

31 marca 2024 roku kończy się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wsparcia „Wspólnie przeciw trudnościom”.

W ramach projektu został utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego w okresie remisji zaburzeń, wymagających wsparcia w usamodzielnieniu i długofalowej aktywizacji. Obligatoryjne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Beneficjenci projektu mieli możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem/psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym, Indywidualnym Opiekunem Ścieżki Wsparcia a także byli objęci programem terapeutyczno-animacyjnym.

Celem projektu było zdobycie samodzielności przez osoby z niepełnosprawnością oraz nabycie kompetencji potrzebnych we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Beneficjenci nabyli umiejętności, które gwarantują skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie, wypracowali umiejętności uzyskania wsparcia socjalnego i zdrowotnego, poznali także przysługujące im prawa i nauczyli się z nich korzystać.

Projekt był realizowany od 15 maja 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Kwota dofinansowania: 160 920,80 zł

Całkowita wartość projektu: 172 210,80 zł

392761518_718966503594721_4113063321631391094_n.jpg
Rozdzielone łóżka

Mieszkanie Terapeutyczne 2024

04_11_2019-dofinasowanie.jpg

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od 2 stycznia 2024 r. realizuje projekt „Mieszkanie Terapeutyczne". Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 62 000,00 zł. Osoby chętne do udziału w programie terapeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt.

Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Mieszkanie Terapeutyczne".

Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2023r. w ramach zadania publicznego pt. „Mieszkanie Terapeutyczne".

Osoby chętne do udziału w programie terapeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt.

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 56 000,00 zł

330988359_983064392682999_7844992045670598007_n.jpg

Mieszkanie Terapeutyczne 2023 -projekt zakończył się 31.12.2023

​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page