top of page
New Year Celebration

Projekty 2021

Dla nas, z nami i o nas

Chcielibyśmy poinformować o realizacji projektu "Dla nas, z nami i o nas" finansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, do którego realizacji Fundacja przystępuje od grudnia 2021 roku. Projekt trwać będzie do czerwca 2023 roku i dotyczy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacji działań partycypacyjnych na rzecz włączenia postulatów środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi do głównego nurtu polityki oraz funkcjonowania koalicji powiatowej, której zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych, działań upowszechniających i sieciujących. Wszystkie informacje znajdą się wkrótce na naszej stronie, ale już teraz zapraszamy do kontaktu i współpracy, szczególnie do udziału w Koalicji Powiatowej, która będzie skupiać osoby, organizacje i instytucje wspierające osoby chore i zaburzone psychiczne! Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 604 27 11 98. Zapraszamy do współpracy!

Mieszkanie Chronione

Od stycznia  2021 roku RC fundacja konsultingu i rehabilitacji realizuje projekt Mieszkania Chronionego dla 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń. Mieszkanie znajduje się w Toruniu

Projekt

-

Mieszkanie Terapeutyczne

Od maja 2021 roku Fundacja rozpoczęła realizację projekt „Mieszkanie Terapeutyczne".

Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2021r. w ramach zadania publicznego „Mieszkanie Terapeutyczne" .

Osoby chętne do udziału w programie terapeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt: 56 655 06 77.

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest współfinansowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 44 180,00 zł

https://www.torun.pl/

Konsultacje telefoniczne

Konsultacje psychologiczne zlecone PFRON. Było to wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, które mają ograniczoną możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, ale nie tylko dla nich. Także ich otoczenie, które odczuwa potrzebę wsparcia może je u nas otrzymać.

Jesteśmy My

Projekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie 40 500zł

​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page