top of page
Ta usługa jest niedostępna. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Mieszkanie Wspomagane GMT

„Mieszkanie Wspomagane Teraz My-Od Nowa 2024" finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

  • Dofinansowanie
  • Jana Matejki

Opis usługi

Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych z chorobami sprzężonymi takimi jak upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie. Decyzja o przyznaniu miejsca w mieszkaniu wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Fundacja nie pobiera od uczestników projektu żadnych opłat. Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez cały okres jego trwania, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 r. Projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My – Od Nowa 2024" jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 125 137,00 zł.


Nadchodzące sesje


Dane kontaktowe

  • Jana Matejki 38/3, Toruń, Poland

    795-456-653

    fkr@rc-online.eu


​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page