top of page

Mieszkanie Terapeutyczny GMT

Mieszkania terapeutyczne dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

  • 24 godz.
  • Dofinansowana
  • Jana Matejki

Opis usługi

Celem głównym projektów mieszkań jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, jaki również nabycie samodzielności przez osoby chorujące psychicznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego oraz wypracowanie kompetencji społecznych i zawodowych. Beneficjenci nabywają szereg umiejętności, których posiadanie gwarantuje skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie, wypracują także strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego. W każdym mieszkaniu beneficjenci otrzymują odpowiednią opiekę dostosowaną do programu w danym mieszkaniu. Każde mieszkanie ma swój indywidualny program, jednak w każdym mieszkaniu zapewniamy wsparcie psychologiczne, pielęgniarskie, psychiatryczne i socjalne. Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, bądź znacznym z powodu choroby lub zaburzenia psychicznego. Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 62 000,00 zł.


Nadchodzące sesje


Dane kontaktowe

  • Jana Matejki 38/3, Toruń, Poland

    795-456-653

    fkr@rc-online.eu


​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page