Jesteś-My! - nowy projekt

 


Jesteś-My! - nowy projekt

 

30 kwietnia 2021 roku Fundacja zawarła umowę na realizację zadania publicznego pt. „Jesteś – My!" z Województwem Kujawsko – Pomorskim.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota dofinansowania 40 500,00 zł.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji i umiejętności, wiedzy na temat sposobów przezwyciężania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wzrost wiedzy na temat przysługujących uprawnień i usług, wzrost wiedzy na temat procesu chorobowego i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach oraz konsultacjach.

Projekt będzie realizowany od 01 maja do 30 listopada 2021 roku.

Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 56 6550677, fkr@rc-online.eu
Dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego