Nowy projekt LGD

 

Nowy projekt LGD

W związku z tym, że we wrześniu ogłoszony został konkurs na projekty objęte grantem w ramach RPO woj. kuj.-pom. na lata 2014-2020 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR o numerze 1/G/2020 LGD informuję, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu, który będzie realizowany w Toruniu przy ulicy Matejki 38/3.
Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze względu na chorobę psychiczną. Szczegóły projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 604 27 11 98.