Mieszkanie Chronione

 Mieszkanie Chronione

Od 1 lipca 2020 roku rozpoczynamy nabór do Mieszkania Chronionego w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Miasta Torunń. Mieszkanie Chronione znajduje się w Toruniu przy ulicy Konopnickiej 31/1, i składa się z 3 pokoi, dwa z nich są 2-osobowe oraz jeden 3-osobowy. Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie.
Miesięczny koszt pobytu w Mieszkaniu to 288 zł, w tym jest jeden ciepły posiłek, który przygotowujecie Państwo wspólnie z opiekunką mieszkania. Decyzja o przyznaniu miejsca wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, fundacja nie pobiera od Państwa żadnych opłat.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 604 27 11 98