Polityka wytchnieniowa - Hostel

 

Polityka wytchnieniowa - Hostel

 

W ramach projektu "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom. Testowanie modelu wsparcia" finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju. (POWR.04.01.00-00-00-D032/15) przedstawiamy ofertę pobytu w Hostelu w ramach polityki wytchnieniowej.
Pobyt przeznaczony jest na czas wyjazdu osób najbliższych, opiekujących się chorymi i zaburzonymi psychicznie członkami rodziny. Pobyt taki oferowany jest także w celu regeneracji sił opiekunów – nie ma koniecznosci dokumentowania wyjazdu.
Wszystkie szczególy pobytu można uzyskac pod numerem telefonu 604-27-11-98 lub fkr@rc-online.eu