Mieszaknie Terpeutyczne

 Mieszaknie Terapeutyczne

Od stycznia 2020 roku Fundacja rozpoczęłą realizację projekt „Mieszkanie Terapeutyczne".
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020r. w ramach zadania publicznego „MieszkanieTerapeutyczne" .

Osoby chętne do udziału w programie trepeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt: 56 655 06 77.
Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest współfinasowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 56 800,00 zł


https://www.torun.pl/