Ośrodek Wsparcia na Podgórnej


Ośrodek Wsparcia na Podgórnej

 

Ośrodek Wsparcia - nowy projekt Fundacji

Z początkiem lipca 2019 roku ruszyła realizacja nowego projektu finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń pt. „Ośrodek Wsparcia w formie klubu samopomocy na Chelmińskim Przedmieściu"

Ośrodek Wsparcia działa przy ul. Podgórnej 14 będzie otwarty od poniedziałku do piąteku w godzinach 8:00 – 16:00.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2021 roku.

Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawne, osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, osób, które są mieszkańcami Gminy Miasta Toruń.

W ramach projektu oferujemy:
a) trening porządkowy;
b) trening budżetowy;
c) trening spędzania czasu wolnego;
d) trening interpersonalny;
e) psychoedukację;
f) zajęcia terapeutyczne;
g) zajęcia animacyjne;
h) zajęcia relaksacyjne;
i) wyjścia do miejsc kultury;
j) jeden ciepły posiłek;
k) a co najważniejsze dobrą zabawę i atmosferę :)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Fundacją: 56 655 06 77