Klub Wsparcia - nowy punkt RC

Klub Wsparcia - nowa punkt RC17 maja Fundacja podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realziację zadania "Klub Wsparcia dla osób chorych psychicznie "Samo-Dzielni".
W ramach projektu przy ul. Matejki 38 zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób chorych i zaburzonych psychicznie.
W ramach projektu realizowane będą m.in.:
a) treningi mające na celu rozwijanie i potrzymywanie umiejętności w zakresie czynności życia codzoiennego (trening porządkowy, budżetowy, kulinarny, trening spedzania czasu wolnego),
b) treningi mające na celu poprawę funkcjonowania w życiu społecznym (trening interpersonalny, psychoedukacja, dbałość o zdrowie),
c) terapia zajęciowa, zajęcia relaksacyjne.
Projekt będzie realizowany od 01 czerwca do 31 grudnia 2019 roku i jest współfinasowany przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.