To nie prima aprilis
To nie prima aprilis


Z przykrością musimy poinformować, że nasz projekt „Teraz MY!" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dobiegł końca. Do końca wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, aby i w kolejnym okresie uczestnicy mogli brać udział w zajęciach aktywizujących, niestety tak się nie stało. Bardzo nam przykro, że po tak wielu latach musieliśmy pożegnać się z naszymi podopiecznymi i opuścić pomieszczenia, które zajmowaliśmy od ponad 15 lat.
Wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte, a zaproponowane formy wsparcia odbyły się zgodnie z założeniami. Każdy z uczestników ma wgląd w Arkusze Zasobów i Deficytów sporządzane na początku projektu, ich ewaluację oraz w Indywidualne Plany Działania, w których szczegółowo opisane są postępy w aktywizacji oraz zalecenia na przyszłość.
Żegnamy się z naszymi podopiecznymi i dziękujemy za zaangażowanie, systematyczność, punktualność, staranność w wykonywaniu prac, okazane zaufanie w trakcie konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i socjalnych, za to, że pomimo ciężkiej choroby potrafili zmobilizować się i podjąć wyzwanie powrotu do życia. Zrobimy wszystko, aby móc się znowu spotkać i wspólnie cieszyć z czynionych postępów.
Wszystkiego Dobrego!