Dofinasowanie z Gminy Miasta Toruń

 30 sierpnia 2018 roku RC fundacja konsultingu i rehabilitacji podpisała umowę z Gminą Miasta Toruń na dofinasowanie ze środków Gminy Miasta Toruń wkładu własnego na realizację projektu "Teraz My!",
Projekt jest realizwoany w ramach funduszu unijanego, działanie 9.1.1.

Projekt skierowany jest do osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Gółwnym jego celem jest podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników. W ramach aktywizacji społecznej prowadzone są następujące treningi: interpersonalny, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w życiu społecznym, poszukiwania pracy, higieniczno-porządkowy, dbałości o zdrowie oraz psychoedukacja. Przewidziano także poradnictwo specjalistyczne, a w nim grupowe i indywidulane  konsultacje z doradcą zawodowym oraz konsultacje psychologiczne, a także podardnictwo socjalne. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych oraz sześciomiesięcznych stażach. 
Projekt będzie trwać do 30 czerwca 2019 roku.