Mieszkanie Terapeutyczne 2018


 

Mieszkanie Terapeutyczne 2018

 29 marca 2018 roku  zostala podpisana umowa o dofinasowanie realizacji zadania publicznego "Mieszkanie Tearpeuetyczne"
Mieszkanie znajdujące się na Bydgoskim Przedmieściu i ruszyło 1 stycznia 2018 roku.
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018r. w ramach zadania publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"