Nagroda dla Wiceprezes

 

Nagroda dla Wiceprezes

22 listopada 2017 roku podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanej w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego Wiceprezes fundacji Pani Marzenna Sobiecka-von Brandt otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego Podziękowanie za współpracę w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Po zakończeniu uroczystości w Ratuszu podopieczni oraz zespół uhonorowali Panią Marzennę! :)
Życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym oraz mnóstwa energii do dalszego działania w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują.
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=14161