Bank Żywności 2017

 

Bank Żywności 2017

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji podpisała z Fundacją Bank Żywności umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykółów spożywczych do najbardziej potrzebujacych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Prodprogramie 2017.
http://torun.bankizywnosci.pl/
W ramach współpracy nasi podopieczni, otrzymują artykuły spożywcze m.in.: makaron, mleko, dżem, ser, płatki, konserwy, a także owoce i napoje.
Przyczynia się to do znacznej poprawy budżetu osób wykluczonych społecznie.
Dziękujemy bardzo za okazaną pomoc i liczymy na dalsze wsparcie :)
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat programu realizowanego przez Bank Żywności
Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017 współfinansowany przez Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja Żywności z Podprogramu 2017 trwać będzie do czerwca 2018 r.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.