Pierwsza Wizyta Studyjna

 

Pierwsza Wizyta Studyjna

 

17.06.2014 uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość" pod okiem Trenera Pracy, wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bema 23/29 w Toruniu. Podczas wizyty przedstawiciel firmy zapoznał beneficjentów projektu z organizacją i systemem pracy. Omówione zostały zakresy obowiązków i wymagane kwalifikacje wybranych pracowników firmy. Przedstawione zostały stanowiska oraz czynności na nich wykonywane. Dyskutowano na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych. Beneficjenci mieli okazję obserwować pracowników firmy podczas obsługi imprezy masowej. Uzyskali informację na temat najważniejszych zagadnień podczas tego typu przedsięwzięć. Ponadto beneficjenci zapoznali się z planami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczącymi rozbudowy miejskiej infrastruktury sportowej.