9.1.2 RUO - Nabór kandydatów do Klubu Samopomocy na Osiedlu Mokre w Toruniu

 


Nabór kandydatów do Klubu Samopomocy na Osiedlu Mokre w Toruniu


Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach Klubu Samopomocy w Toruniu na osiedlu Mokre współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń".
Zainteresowanych prosimy o kontakt z
Koordynatorem Klubu Samopomocy
tel: 56 655-06-77
mail: fkr@rc-online.eu
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 Klubów Samopomocy na terenie Miasta Torunia.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej 1 czynności dnia codziennego, oraz osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Kryterium dodatkowe:
1. osoby korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa,
2. osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym,
3. osoby osiągające dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego.
Klub Samopomocy prowadzony przez Fundację zostanie utworzony dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej oraz 10 osób z otoczenia osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych, które w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci: porad prawnych i psychologicznych oraz wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:
- Spotkania edukacyjne, spotkania informacyjne oraz zajęcia animacyjne i terapeutyczne dla uczestników klubu samopomocy,
- organizowane będą imprezy okolicznościowe w klubach.

Projekt realizowany będzie od 01.08.2017 do 30.06.2019 r.