Poszukujemy pracowników

 

Poszukujemy pracowników

Fundacja poszukuje pracowników do realizowanych projektów:

1. Projekt „Teraz MY!" współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych:

- Terapeuta: wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

- Psycholog: wykształcenie wyższe psychologiczne, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Umowy o pracę na pełen etat od maja 2017 roku.

2. Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" – projekt partnerski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

- Terapeuta: wykształcenie wyższe, minimum 2 – letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży lub osób dorosłych, starszych lub niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
Umowa o pracę na ½ etatu od maja 2017 roku.

1. Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" współfinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- Opiekun Mieszkania: wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorymi i zaburzonymi psychicznie.
Umowa o pracę na ¾ etatu od czerwca 2017 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Fundacji: ul. Matejki 38/3 lub pod nr telefonu: 604-27-11-98
Email: fkr@rc-online.eu