9.3.2 RUS - Marzec w Klubie SamopomocyKlub Samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu został utworzony w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
W miesiącu marcu zajęcia w klubie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00, oprócz codziennych zajęć z terapeutą oraz animatorem uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych formach wsparcia:
W ramach spotkania edukacyjnego odbyły się warsztaty graficzne. Uczestnicy zapoznali się z technikami graficznymi z naciskiem na linoryt. Sami przygotowali matryce oraz własnoręcznie wycinali linoryt a także własnoręcznie odbijali matryce za pomocą wałka, łyżki na papierze z udziałem farby drukarskiej.

10 marca odbyło się „Spotkanie ze sztuką: rysunek, malarstwa, rzeźba". Zajęcia podzielone były na rysunek, malarstwo i rzeźbę. Poruszano tematykę kompozycji otwartej i zamkniętej, systematycznej, barw ziemnych i ciepłych. Uczestnicy rysowali, malowali owoce i zwierzęta. Pracowali z gliną rzeźbiarską, wykonywali płaskorzeźby i formy przestrzenne.

W ramach zajęć terapeutycznych odbyły się warsztaty z szycia. Warsztaty miały na celu naukę z zakresu podstawowych umiejętności krawieckich, wyjaśnienie podstawowych pojęć np. overlok, fastryga itp., omówienie kolejnych etapów szycia, działania maszyny do szycia. Fastrygowanie za pomocą szpilek oraz nici, obszywanie materiału na maszynie ściegiem podstawowym, przyszywanie guzików. Uczestnicy podczas zajęć wykonali: ścierki kuchenne, fartuchy kuchenne, poszewki na poduszki, torby na zakupy.
W marcu Uczestnicy Klubu udali się do Planetarium na seans „Wirująca ziemia". Seans dotyczy ruchu wirowego oraz obrotowego ziemi, zjawisko dnia i nocy oraz pół roku. Podczas seansu wytłumaczono jak zmienia się niebo i układ gwiazdozbiorów w ciągu roku.
Uczestnicy zwiedzili również dwie wystawy „Geodium" i „Orbitarium".