Zatrudnimy Terapeutę

 

Zatrudnimy Terapeutę

 

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" Fundacja poszukuje Terapeuty na ½ etatu w Klubie Samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu.

Wykształcenie: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna.

Doświadczenie: 3-letni staż pracy, min. 2-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży lub osób dorosłych, starszych lub niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kompetencje: umiejętność prawidłowej oceny sytuacji podopiecznych, otwarte podejście do problemu, umiejętne i konstruktywne przedstawianie podopiecznym swojego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, motywowanie do dokonywania pozytywnych zmian w życiu.

Zatrudnienie od stycznia 2017r.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fkr@rc-online.eu
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 56 6550677