9.3.2 RUS - Catering - Wybór oferty

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: rozeznania rynku na przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 5 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z rozeslaniem do 6 firm zapytań drogą elektroniczną otrzymano 4 oferty.
Najkorzystniejsza oferta okazała się oferta Fundacji Pro Omnis z Bydgoszczy, z którą 5.12.2016r. Fundacja podpisze umowę.