Bank Żywności w Toruniu

.Bank Żywności Od kilku miesięcy RC fundacja konsultingu i rehabilitacji współpracuje z Fundacją Bank Żywności.  http://torun.bankizywnosci.pl/

W ramach współpracy nasi podopieczni, otrzymują artykuły spożywcze m.in.: makaron, mleko, dżem, ser, płatki, konserwy, a także owoce i napoje.
Przyczynia się to do znacznej poprawy budżetu osób wykluczonych społecznie.
Dziękujemy bardzo za okazaną pomoc i liczymy na dalsze wsparcie :)

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat programu realizowanego przez Bank Żywności

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016 współfinansowany przez Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności z Podprogramu 2016 trwać będzie od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016 realizowane są również w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1. warsztatów kulinarnych „CUDA SMAKI"
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia „ZDROWIE TO PODSTAWA",
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności „ NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI",
4. warsztatów edukacji ekonomicznej – prowadzenie gospodarstwa domowego „OSZCZĘDZAJ – DŁUŻEJ BĘDZIE"
Wyżej wymienione działania towarzyszące realizowane są przez wyspecjalizowanych trenerów.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z Martą Tymoszuk