Mieszkanie pod Ochroną

Mieszkanie pod Ochroną

 

14 czerwca 2016 roku Fundacja rozpoczęłą realizację projekt „Mieszkania pod Ochroną".
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2016r. w ramach zadania publicznego „Oparcie społeczne dla osób z zabuzreniami psychicznymi" i otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń.