MCH

 


MCH

14 marca 2016 roku ruszył trzymiesięczny projekt „Mieszkanie Chronione dla osób chorych i zaburzonych psychicznie szczególnie narażonych na uzależnienia". Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" i otrzymał dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.