Umowa z GMT

 

Umowa z GMT

 

27 marca  2015 rok RC fundacja konsultingu i rehabilitacji podpisała z Gminą Miasta Torunia umowy na realizację zadań publicznych:
1. "Mieszkanie Chronione nr 1 dla Osób Chrorych i Zaburzonych Psychicznie oraz Niepełnosprawnych"
2. "Mieszkanie Chronione nr 2 dla Osób Chrorych i Zaburzonych Psychicznie oraz Niepełnosprawnych"
Dofinansowanie kosztów najmu lokalów meiszkalnych.