Rekrutacja do nowego projektu

 

Rekrutacja do nowego projektu

 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku rusza projekt "Staż na Start" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu oferujemy miejsca pobytu w Mieszkaniach Chronionych, opiekę terapeutyczną, psychologiczną oraz konsultacje psychiatryczne, prawne, a także wsparcie doradcy zawodowego.
Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursach oraz stażach zawodowych za które przewidziane jest stypendium dla każdego beneficjenta.
Grupa docelowa to osoby chore i zaburzone psychicznie, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 31 rok życia.
rekrutacja odbędzie się 2 i 5 stycznia 2015 roku w biurze Fundacji przy ul. Podmurna 50/2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 655 06 77.
Serdecznie zapraszamy! :)