Nowy projekt EFS

 

Nowy projekt EFS

 

01 stycznia 2015 roku Fundacja rozpocznie realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pt.: „Start na Staż".
Projekt skierowany jest do osób chorych i zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 15 do 30 lat (nieukończone 31 lat), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnikom projektu oferujemy:
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Trening Komunikacji Interpersonalnej
- Dwa Mieszkania Chronione dla 6 osób
- Poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz doradztwo zawodowe
- Warsztaty Kształtowania i Rozwijania Zainteresowań – Integracja Społeczna
- Kursy zawodowe oraz stypendia za udział w kursie
- Płatne staże zawodowe
Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w projekcie.
Zgłoszenia przyjmujemy: ul. Podmurna 50/2 Toruń, 56 655 06 77, 604-27-11-98, fkr@rc-online.eu

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia
3. Numer telefonu kontaktowego