EDF

 

 

W dniu 14.11.2014 r. beneficjenci projektu „Inwestycja w przyszłość", realizowanego przez RC fundacje konsultingu i rehabilitacje pod okiem trenera pracy, wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie firmy EDF przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu.
Podczas wizyty przedstawiciel firmy zapoznał beneficjentów projektu z historią, organizacją, systemem pracy oraz produktami firmy. Omówione zostały zakresy obowiązków i wymagane kwalifikacje wybranych pracowników. Przedstawione zostały stanowiska oraz czynności na nich wykonywane. Dyskutowano na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Beneficjenci mieli okazję zapoznać się z procesem wytworzenia energii cieplnej. Zaprezentowane oraz omówione zostały czynności w różnych działach: sterownia, przepompownia, filtry oraz skład węgla.