PFRON - Mieszkanie Terapeutyczne

 PFRON - Mieszkanie Terapeutyczne

W ramach projektu „My To Wy" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, beneficjenci biorą udział m.in. w treningu spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.
W ramach relaksacji i rozwijania zainteresowań zostali objęci hortiterapią. Horiterapia to terapia ogrodnicza i jedna z metod wykorzystywanych w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, poznawczych. Wspomniana terapia jest niezwykle efektywna i uniwersalna ponieważ bazuje na jednej z najbardziej naturalnych ludzkich potrzeb jaką jest potrzeba kontaktu z naturą. Potrzeba ta, jest wspólna dla wszystkich niezależnie od wieku, statusu społecznego czy problemów, z którymi w danej chwili się borykają. Horiterapię z łatwością można dopasować do potrzeb danego beneficjenta. Zajęcia można realizować w przydomowych ogródkach, parkach czy jak to odbywa się w przypadku beneficjentów projektu w mieszkaniu. Dzięki pokaźnemu, oszklonemu balkonowi stworzyliśmy w mieszkaniu terapeutycznym swoisty domowy ogród pełen wszelkiego rodzaju kwiatów i ziół, które beneficjenci mogą potem wykorzystań w treningu kulinarnym. Dzięki terapii ogrodem zauważamy u naszych mieszkańców znaczny progres w zakresie ogólnej poprawy nastroju, zwiększenia poczucia relaksu czy spadek występowania przygnębiających myśli. Zielona terapia rozbudza również zainteresowanie światem i buduje poczucie obowiązkowości, co owocuje zwiększeniem samooceny i ogólną poprawą funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 31.03.2025r.

Kwota dofinansowania na II okres realizacji projektu: 142 462,80 zł
Całkowita wartość projektu II okresu realizacji: 144 370,80 zł

Zapraszamy do kontaktu:
fkr@rc-online.eu
604 271198 (Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia)
502 737246 (Opiekun Mieszkania)