GMT - Klub Wsparcia

 
GMT - Klub Wsparcia

 

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji w ramach projektu „Wspólnie przeciw trudnościom" dofinasowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, prowadzi na Bydgoskim Przedmieściu Klub Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zaburzonych psychicznie.

W Klubie Wsparcia realizowany jest programu terapeutyczno-animacyjny, w ramach którego odbywają się treningi mające na celu rozwijanie lub podtrzymywanie praktycznych umiejętności w grupie terapeutycznej, treningi mające na celu wypracowanie umiejętności współpracy i zachowania zasad współżycia społecznego w grupie terapeutycznej oraz terapia zajęciowa. Uczestnicy klubu biorą udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GMT, zwiedzają muzem, uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

Rekrutacja uzupełniająca to projektu trwa do końca realizacji projektu tj. do 31 października 2023r.
Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 56 655-06-77.

Projekt „Wspólnie przeciw trudnościom" jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 53 000,00 zł.

https://www.torun.pl/