GMT - Mieszkanie Terapeutyczne

 GMT - Mieszkanie Terapeutyczne

 

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od lutego 2023r. realizuje projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.
W Mieszkaniu Terapeutycznym realizowany jest program terapeutyczno-rehabilitacyjny, w którym beneficjenci projektu objęci są m.in. treningami czynności dnia codziennego, treningiem ekonomicznym, treningiem aktywności społecznej i zawodowej treningami umiejętności zespołowych i komunikacji międzyludzkiej, a także treningiem orientacji w przestrzeni.
Mieszkańcy mają również możliwość indywidualnych konsultacji z Opiekunem Mieszkania i Asystentem Zdrowienia i Usamodzielnienia.
Podczas grupowych spotkań z psychologiem/psychoterapeutą otrzymują pomoc w bieżących sytuacjach trudnych, problemowych wynikających z relacji grupowych w mieszkaniu oraz w radzeniu sobie z objawami choroby i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych mieszkańców.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Osoby chetne do udziału w projekcie prosimy pod numerem telefonu: 510-111-412, 56 655-06-77.

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 56 000,00 zł.


                                           https://www.torun.pl/