PFRON - Klub Wsparcia

 
PFRON - Klub Wsparcia

 

15 maja 2023 roku rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Klubu Wsparcia „Wspólnie przeciw trudnościom".
Rekrutacja podstawowa do projektu odbywać się będzie od 15 do 31 maja br., natomiast rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w sposób ciągły od 1 lipca do końca realizacji projektu.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego w okresie remisji zaburzeń, wymagających wsparcia w usamodzielnieniu i długofalowej aktywizacji. Obligatoryjne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Celem projektu jest zdobycie samodzielności przez osoby z niepełnosprawnością oraz nabycie kompetencji potrzebnych we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Beneficjenci nabędą umiejętności, które gwarantują skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie, wypracują umiejętność uzyskania wsparcia socjalnego i zdrowotnego, poznają także przysługujące im prawa i nauczą się z nich korzystać.

Od 1 do 30.06.2023 zaplanowane są zajęcia indywidualne wprowadzające beneficjentów projektu w tematykę zajęć, formy i metody aktywizacji. Zaplanowane są konsultacje z Indywidualnym Opiekunem Ścieżki Wsparcia, z psychologiem/psychoterapeutą oraz pracownikiem socjalnym.

Zajęcia grupowe w Klubie Wsparcia rozpoczną się 07 lipca br.
Projekt Klub Wsparcia „Razem przeciw trudnościom" to zestaw kompleksowych działań aktywizujących, form wsparcia realizowanych w sposób ciągły. Po wstępnym etapie każdy z
beneficjentów weźmie udział w kilku formach wsparcia, w tym m.in. w grupie terapeutycznej, skorzysta z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia pracownika socjalnego i Indywidualnego Opiekuna Ścieżki Wsparcia. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30.
Poprzez treningi zaplanowane w grupie terapeutycznej beneficjenci nabędą niezbędne umiejętności dla funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym (punktualność, dokładność, sumienność, wytrwałości, praca w zespole, dbałość o powierzone materiały i narzędzia).

Projekt będzie realizowany od 15 maja 2023 roku do 31 marca 2024 roku.
Kwota dofinansowania: 160 920,80 zł
Całkowita wartość projektu: 172 210,80 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Fundacji przy ul. Matejki 38/3 lub pod numerem telefonu 604-27-11-98
fkr@rc-online.eu