PFRON - zwiększenie dofinansowania

 PFRON - zwiększenie dofinansowania

 

W związku z koniecznością utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „My to Wy" dofinasowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RC fundacja podpisała 20 grudnia 2022r. aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania projektu.