Porozmawiajmy o wsparciu osób chorujących psychicznie w Kujawsko-Pomorskiem

 

Porozmawiajmy o wsparciu osób chorujących psychicznie w Kujawsko-Pomorskiem

 

Osoby zainteresowane tematyką i problematyką wsparcia osób chorujących w tym przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, rodzin i otoczenia zapraszamy na spotkanie, które organizujemy 27 kwietnia br. w Grębocinie k. Torunia.

Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki badania problemów i potrzeb osób chorujących psychicznie w kontekście świadczonych form wsparcia, które prowadziliśmy w RC fundacji konsultingu i rehabilitacji od kilku miesięcy. Na podstawie badań opracowaliśmy rekomendacje, które dotyczą różnych obszarów funkcjonowania osób chorujących, m.in. kwestii orzecznictwa, edukacji, aktywizacji zawodowej, dostępu do różnych form wsparcia. Podczas spotkania chcemy zweryfikować te rekomendacje z doświadczeniami uczestników, a dalej przekazać je odpowiednim jednostkom (m.in. władzom lokalnym i krajowym, właściwym komisjom sejmowym, resortom branżowym).

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00-16.00 w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła" przy ul. Lampkowskiego 31 w Grębocinie k. Torunia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a samo spotkanie będzie również idealną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania podmiotów działających na rzecz osób chorujących psychicznie w regionie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:
https://forms.gle/dannQbhqAXiah1L77