Klub Wsparcia - GMT

 
Klub Wsparcia - GMT

 

Fundacja rozpoczęła realizację zadania publicznego pt. „Wspólnie przeciw trudnościom" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób z niepełnosprawnością, zaburzonych psychicznie z Torunia w okresie remisji zaburzeń, podatnych na wykluczenie społeczne i zawodowe, wymagających wsparcia w usamodzielnieniu, długofalowej aktywizacji i integracji.

Celem projektu jest nabycie bądź pogłębienie praktycznych umiejętności społecznych potrzebnych do funkcjonowania w grupie, umiejętności współpracy i zachowania zasad współżycia społecznego w grupie oraz nabycie bądź podniesienie poziomu wiedzy o możliwości rozwoju i realizacji własnych zainteresowań.

W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach oraz konsultacjach.
Klub Wsparcia będzie działał przy ul. Matejki 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Projekt będzie realizowany od 13 lutego do 31 października 2023 roku.

Rekrutacja zasadnicza trwa do 28 lutego, a uzupełniająca do końca projektu.

Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 56 6550677, fkr@rc-online.eu

Projekt „Wspólnie przeciw trudnościom" jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 53 000,00 zł

https://www.torun.pl/