Mieszkanie Terapeutyczne 2023r.

 Mieszkanie Terapeutyczne 2023r.

 
Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Mieszkanie Terapeutyczne".
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2023r. w ramach zadania publicznego pt. „Mieszkanie Terapeutyczne".

Osoby chętne do udziału w programie terapeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt: 510 -111-412, 56 655 06 77.

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 56 000,00 zł

https://www.torun.pl/