Rekrutacja do nowych projektów

 

Rekrutacja do nowych projektów

 

Rozpoczęliśmy rekrutacje do nowych projektów:

1. „ Mieszkanie Terapeutyczne"
Poszukujemy osób chorych i zaburzonych psychicznie będących mieszkańcami miasta Toruń wymagających wsparcia w usamodzielnieniu i długofalowej aktywizacji. Obligatoryjne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z ZUS lub równoważne

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel.: 510 -111-412, 56 655 06 77.

2. „Wspólnie przeciw trudnościom"
Do projektu poszukujemy osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z Torunia w okresie remisji zaburzeń, podatnych na wykluczenie społeczne i zawodowe, wymagających wsparcia w usamodzielnieniu, długofalowej aktywizacji i integracji społecznej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym (równoważne są orzeczenia zus oraz komisji ds orzekań).
W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia, w którym realizowany będzie program terapeutyczno-animacyjny.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel.: 795-456-653, 56 655 06 77.