Mieszkanie Terapeutyczne 2024


Mieszkanie Terapeutyczne 2024

Fundacja rozpoczęła kolejny rok realizacji projektu „Mieszkanie Terapeutyczne".
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2024r. w ramach zadania publicznego „Mieszkanie Terapeutyczne" .

Osoby chętne do udziału w programie trepeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt: 510 -111-412, 56 655 06 77.
Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 62 000,00 zł


https://www.torun.pl/

 Uroczyste wręczenie umowy