UMT - "Jesteś-My!"

 UMT - "Jesteś-My!"

16 sierpnia 2021 r. ruszyła rekrutacja do nowego projektu Fundacji pt. „Jesteś-My!" współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.
W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z Gminy Miasta Toruń.
Celem projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych, wzrost wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, wzrost wiedzy na temat przysługujących uprawnień i usług, wzrost wiedzy na temat procesu chorobowego i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach.

Projekt będzie realizowany od 01 września do 31 grudnia 2021 roku.

Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 56 6550677,fkr@rc-online.eu

Dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie: 26 830,00 zł

www.torun.pl