Pełnosprawni niepełnosprawni

 



Pełnosprawni niepełnosprawni

 

1 czerwca 2021 r ruszamy z realizacją projektu „Pełnosprawni niepełnosprawni" współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych, wzrost wiedzy
na temat racjonalnego gospodarowania czasem wolnym, wzrost wiedzy na temat przysługujących uprawnień i usług, wzrost wiedzy na temat procesu chorobowego i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach.

Projekt będzie realizowany od 01 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 56 6550677, fkr@rc-online.eu

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie: 12 000,00 zł