Zarząd RC fkr

 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Fundacji:
Michael Marterer – Prezes
Marzenna Sobiecka-von Brandt – Wiceprezes
Colja Marterer – Wiceprezes

Rada Nadzorcza
Katarzyna Grabowska
Renata Węglerska